Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Pozdravna reč Dekana

Poštovane studentkinje i studenti,

Dobrodošli na Fakultet za evropske pravno-političke studije, visokoškolsku ustanovu koja je deo akademske zajednice od 2005. godine. Vaša mladost, elan, mudrost i želja za stalnim sticanjem najnovijih znanja nam je najveći podsticaj da vam pružimo pravi izbor vaše buduće profesije.

Sigurni smo da ćete pronaći pravu oblast za studiranje u lepezi pravnih i političkih profesija koje se nude u okviru akreditovanog nastavnog programa. Na Fakultetu rade priznati profesori sa dugogodišnim domaćim i međunarodnim iskustvom, autori su udžbenika koji se decenijama koriste na svim kontinentima, pisci su članaka u najznačajnijim domaćim i svetskim stručnim časopisima, enciklopedisti, a uz njih je i mlađi nastavni kadar obrazovan u zemlji i inostranstvu, što čini uravnoteženi spoj između iskustva i mladosti. Sve je u funkciji stvaranja pozitivnog okruženja u obrazovanju kadrova koji lako i brzo mogu da pronađu zaposlenje u preduzećima, državnim organima, ali i da nastave studije na master i doktorskom nivou u zemlji i inostranstvu. Uz navedeno, zadovoljni smo i ponosni na činjenicu da Fakultet ima razvijene odnose sa donosiocima odluka u državnim organima i diplomatama koji učestalo drže predavanja studentima. Na taj način Fakultet pruža studentima široka, ne samo akademska, već i praktična pravna i politička znanja, veštine i sadržaje koji su važni zbog puta u Evropsku uniju (EU) na kojem se nalazi Srbija.

Pristupanje EU i široj globalnoj zajednici je povezano sa brojnim povoljnim prilikama, ali i sa izazovima na koje treba biti spreman. Evropska unija je u stalnim promenama i razvoju, i zbog toga treba biti spreman na različite moguće scenarije i zahteve vremena u kojem živimo. Fakultet pruža studentima mogućnost da sagledaju razvoj događaja sa različitih strana i da budu nadahnuti, odgovorni i potpuno spremni za nove izazove i mogućnosti. Bez obzira na činjenicu da se sva obaveštenja o studijama na Fakultetu nalaze na internetu, ohrabrujem vas da nas posetite lično (ili pozovete ako niste u mogućnosti da dođete), naša studentska služba i profesori rado će vam izaći u susret i pružiti sva potrebna obaveštenja.

Prof. dr Branislav Malagurski

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top