Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login


Fakultet za evropske pravno-političke studije je osnovao Pravnu kliniku u skladu sa unutrašnjim aktima Fakulteta. Cilj osnivanja je sticanja praktičnih znanja i veština studenata prava i pružanja usluga besplatne pravne pomoći građanima. Pored toga, Pravna klinika predstavlja i izborni predmet na master studijama u okviru Nastavnog plana i programa Fakulteta. Svake školske godine raspisuje se konkurs za izbor nove generacije studenata koji će pohađati Pravnu kliniku.

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. da su studenti Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu;
2. da su studenti III godine studija, ili studenti master studija;
3. da su zainteresovani za pružanje besplatne pravne pomoći na Pravnoj klinici sa stvarnim klijentima kroz primenu praktičnih veština.

Izbor studenata vrši se na osnovu priložene biografije i obaveznog motivacionog pisma. Ukoliko nije moguće izvršiti selekciju studenata na osnovu pismene prijave, organizovaće se razgovor sa kandidatima.

Pre kontakta sa klijentima, studenti su obavezni da prođu obuku. Oblasti iz kojih će biti organizovana obuka se sastoje iz časova profesionalne etike, veštine intervjuisanja i pisanja pravnih dokumenata. Kancelarija Pravne klinike otvorena je za prijem građana, pri čemu Pravna klinika obaveštava građane o vremenu rada. Rad studenata nadgleda supervizor, koji se bira iz redova profesora ili advokata, koji su stalno prisutni u vreme kada studenti rade sa klijentima.

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top