Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Vizija

Fakultet za evropske pravno-političke studije je vodeća visoko obrazovna i naučno-istraživačka ustanova u regionu, u domenu pravnih i političkih nauka, zasnovana na evropskim standardima i vrednostima.

Misija

Savremenim, evropski orijentisanim studijskim programima u domenu pravnih i političkih nauka, Fakultet za evropske pravno-političke studije razvija intelektualni i kadrovski potencijal za današnje i buduće integracione procese naše zemlje.

Strategija obezbeđivanja kvaliteta  2011 - 2013

Strategija obezbeđivanja kvaliteta u periodu 2011-2013. godina, usvojena od strane Nastavno-naučnog veća Fakulteta, definiše osnovne ciljeve kvaliteta, oblasti razvoja, konkretne delatnosti i indikatore, kao i pojedinačne ciljeve kvaliteta u svakoj oblasti koja je predmet strateškog razvoja

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top