Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Kandidati prilikom upisa na I godinu osnovnih akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

  • Svedočanstva sva četiri (tri) razreda srednje škole - original dokumenta ili overene fotokopije
  • Diploma o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od 3 godine)
  • Dokaz o uplati upisnine ( 5.000 din.)
  • Dokaz o uplati prve rate školarine
  • Dve slike veličine 3.5 cm x 4.5cm

Upis nove akademske godine

Svi studenti koji zaključno sa septembarskim ispitnim rokom polože ispite sa godine koju studiraju sa rezultatom od najmanje 37 ESPB imaju pravo da upišu narednu godinu studija, nezavisno od toga da li su im preostali nepoloženi predmeti sa iste ili različitih godina studija.

Upis nepoloženih predmeta

Pri upisu naredne godine studija studenti ponovo upisuju i sve predmete koje nisu položili, nezavisno od toga da li se oni nalaze na istoj ili različitim godinama studija.

Flajer FEPPS-a

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top