U sredu, 19. novembra, Fakultet za evropske pravno-političke studije ugostio je partnere iz Italije, jedne od osnivača ISI Fondacije zajedno sa Fakultetom. U okviru trodnevne posete, delegacija iz Italije sa dvojicom uglednih profesora, direktorom LAG-a i dvojicom gradonačelnika, posetila je Fakultet gde su utvrđeni dalji strateški planovi u zajedničkoj saradnji. Ovom svečanom prilikom, dogovoreno je dalje pružanje podrške Fakulteta u ostvarivanju ciljeva ISI Fondacije, koja se ogleda u pružanju stručnog znanja iz oblasti prava i politikologije. Takođe, vodili su se razgovori na temu projekata gde će Fakultet  biti jedan od glavnih nosioca projekta zajedno sa agencijom LAG i profesorima iz Italije u okviru prekogranične saradnje koju finansira Evropska Unija.

U Pogorici je 14.04.2014. godine potpisan Sporazum o saradnji sa Fakultetom za pravne studije Univerziteta Donja Gorica.

U Srbobranu je održan seminar pod nazivom “Znanjem do odluke” (“Conoscere per decidere”) u organizaciji Opštine Srbobran (uz podršku Fakulteta za evropske pravno-političke studije), Asocijacije AICCRE, Pokrajine Lombardija, Expo Italia i Regionalne razvojne agencije Bačka. Seminar je otvorio Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, koji je istakao da je ovaj seminar od izuzetnog značaja zbog upoznavanja sa institucionalnim i administrativnim kapacitetima Lombardije, ali i sa strateškim pristupom u odosu na značajne sfere života u ovoj regiji. Sa strane Fakulteta učesnici i gosti bili su doc. dr Veran Stančetić, doc. dr Jelena Šogorov i asistent Arsen Gradinac. Cilj seminara bio je prenos znanja i iskustva regije Lomabradija u oblastima vezanim za održivi društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad sklopio je međunarodni sporazum o saradnji sa Univerzitetom  "Sinergija", Pravnim fakultetom u Bijeljini. Potpisan od strane zvaničnika, prof. dr Ilije Babića, dekana FEPPS-a i prof. dr Mitra Kokolja, prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta Sinergija, sporazum o saradnji omogućava razmenu nastavnika, saradnika i studenata, zajedničke naučno-istraživačke projekte, zajedničke naučne skupove, zajedničke stručne skupove, programe i aktivnosti, zajedničke izdavačke delatnosti, bibliotečku saradnju, zajedničku promociju i međusobno informisanje.

Dekan Fakulteta za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka, prof. dr Duško Medić, , potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno-istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji biblioteka ugovornih strana.

Prvi radni doručak medija s Ombudsmanom i Poverenikom u organizaciji FEPPS-a i KAS-a Nemačka Fondacija Konrad Adenauer, predstavništvo u Beogradu (KAS) i Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) zajednički su pokrenuli projekat redovnih razgovora novinara i glavnih i odgovornih urednika renomiranih domaćih medija, u nameri upoznavanja građana Srbije sa njihovim osnovnim pravima. Projekat je počeo 25. maja 2010. godine, a godišnje će se održati četiri ovakva susreta u formi radnog doručka. Nakon pozdravnog obraćanja Dekana Fakulteta za evropske pravno-političke studije prof. dr Ilije Babića i gospođe Aleksandre Popović ispred Fondacije Konrad Adenauer, novinari i urednici su u neformalnoj atmosferi razgovarali su sa Ombudsmanom i Poverenikom o svim elementima važnim za proces izgradnje institucija u pravnoj državi, pre svega o dosadašnjim problemima u radu nezavisnih tela i aktuelnim primerima iz političko-društvenog života Srbije.

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, prof. dr Vitomir Popović, potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno- istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji bibioteka ugovornih strana

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i dekan Pravnog fakulteta  Univerziteta „Mediteran“ u Podgorici prof. dr Damjan Šećković,dana  25. 08. 2008. godine,  potpisali su Sporazum o  saradnji.Sporazumom je, pored ostalog, predviđena razmena nastavnika, saradnika i studenata, zajedničko učešće u naučno- istraživačkim projektima, naučnim skupovima, izdavačkoj delatnosti i saradnji bibioteka ugovornih strana.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3