JCI komora Novi Sad i Fakultet za evropske pravno-političke studije su 04.12.2013. godine potpisali sporazum o saradnji. Nakon svečanog potpisivanja u amfiteatru fakulteta održana je kratka prezentacija JCI-a koju je održala Saška Latinović, predsednica lokalne komore za 2014.godinu.Usledilo jednosatno predavanje Nenada Ristića, prošlogodišnjeg predavača na konferenciji MALFIN koja se ove godine organizuje po treći put. Ovom prilikom studentima je podeljeno 5 kotizacija za učešće na konferenciji.

Potpisan je ugovor o saradnji između Opštine Bečej i Fakulteta za evropske pravno-političke studije. Ugovor su potpisali predsednik Opštine Bečej, Vuk Radojević i prodekanica Fakulteta, doc. dr Jelena Šogorov Vučković. Saradnja između Fakulteta i Opštine odvijaće se u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja pravne i stručne pomoći Opštini.

Opština Srbobran i Fakultet za evropske pravno - političke studije iz Novog Sada, u sastavu beogradskog Univerziteta „Singidunum“, sklopili su danas ugovor o saradnji. Prema odredbama ugovora, saradnja, između ostalog, podrazumeva aktivnosti na unapređenju rada organa i stručnih službi lokalne samouprave, školovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih u službama opštine, držanje stručnih predavanja o savremenom funkcionisanje organa lokalne samouprave u Republici Srbiji i Evropskoj uniji, kao i učestvovanje u zajedničkim projektima.

Ugovor su potpisali Zoran Mladenović, predsednik opštine Srbobran, i doc. dr Jelena Šogorov Vučković, prodekan za nastavu Fakulteta za evropske pravno-političke studije. „Hvala Fakultetu za evropske pravno-političke studije što je u opštini Srbobran prepoznao partnera sa kojim želi da potpiše ovakav ugovor o saradnji. Nadam se da će ona biti dugoročna i obostrano korisna, posebno jer želimo da oformimo prvi biznis inkubator u Srbobranu, za šta su nam potrebni dobri i sposobni partneri sa kojim možimo realizovati neke projekte“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora Mladenović.

Doc. dr Jelena Šogorov Vučković istakla je da ova obrazovna ustanova želi saradnju sa opštinama u Vojvodini i spremna je da pruži pomoć u pokrenutim reformama. „Ubeđeni smo da možemo da vam pružimo mnogo toga i unapredimo rad uprave. Fakultet već planira organizaciju prvog predavanja na kojem bi doc. dr Veran Stančetić govorio o javnoj upravi i drugim temama“, rekla je Jelena Šogorov Vučković.
(Izvor: srbobran.rs)

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  Svetlana Ilijašević za Narodnu Banku Srbije , dana 25.11 2009. godine potpisali su Ugovor o poklonu  na osnovu koga je Narodna Banka Srbije poklonila  Fakultetu 60 knjiga i 45 naslova domaćih i inostranih časopisa.

 

 

Fakultet za evropske pravno - političke studije i Kriminalističko policijska akademija potpisali su  sporazum o naučno-obrazovnoj saradnji. Sporazum su, u ime svojih institucija, potpisali dekan Fakulteta za evropske pravno - političke studije, prof. dr Ilija Babić i v.d. dekana Kriminalističko-policijske akademije, prof. dr Ljiljana Mašković. Potpisivanjem ovog sporazuma, FEPPS i KPA su se saglasili da sarađuju u razmeni studenata, nastavnika i istaknutih stručnjaka, obavljanju naučnih istraživanja, razmeni udžbenika, druge nastavne i naučno-stručne literature, kao i ostvarivanju drugih oblika obrazovne i naučnoistraživačke saradnje.


Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor Paragraf  Co d.o.o. Branislav Đurić iz Beograda, dana  23 02. 2009. godine, potpisali su  Protokol o  saradnji. Protokolom je  predviđeno zajedničko organizovanje obuke studenata za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex  za studente našeg fakulteta.

U saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad, Fakultet za evropske pravno-političke studije organizovao je seriju uvodnih seminara posvećenih različitim oblastima i aspektima Evropske unije: ekonomskim integracijama, regulativi i političkim procesima i institucijama. Seminari su namenjeni različitim ciljnim grupama: lokalnim upravama, privrednim društvima, institucijama i organizacijama,itd.U februaru i martu 2009.godine, u pristorijama Regionalne privredne komore Novi Sad, organizuju se dvodnevni uvodni seminari za lokalnu upravu i privredna društva

 

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor JP „Službeni glasnik“ iz Beograda,  Slobodan Gavrilović, dana  28 02. 2008. godine,  potpisali su  Ugovor o poslovnoj  saradnji. Ugovorom su uređeni principi i oblici poslovne saradnje u izdavačkoj oblasti, pretplate na štampana i elektronska izdanja Glasnika, prodaje knjiga i organizacije seminara iz pravne i zakonodavne oblasti.

Dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, prof. dr Ilija Babić i  direktor  Ekološkog pokreta iz Novog Sada, Nikola Aleksić, dana  02 01. 2008. godine,  potpisali su  Ugovor o poslovnoj  saradnji. Ugovorom je predviđeno da dugoročna i tekuća sradnja obuhvati sve oblike povezivanja obrazovanja, nauke i ekologije, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa važnih za razvoj ekologije .

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3