Potpisan ugovor o saradnji s Opštinom Bečej

Potpisan je ugovor o saradnji između Opštine Bečej i Fakulteta za evropske pravno-političke studije. Ugovor su potpisali predsednik Opštine Bečej, Vuk Radojević i prodekanica Fakulteta, doc. dr Jelena Šogorov Vučković. Saradnja između Fakulteta i Opštine odvijaće se u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja pravne i stručne pomoći Opštini.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3