Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Promocija knjige „Svetionici – ženski likovi između zaborava i uzora“

06.03.2014‚ u organizaciji Zavoda za ravnopravnost polova i Fakulteta za evropske pravno-političke studije, na Fakultetu je održana je promocija knjige „Svetionici – ženski likovi između zaborava i uzora“ autorke Zorice Mršević i studenata i studentkinja Fakulteta.
O knjizi su govorili: prof. dr Marijana Pajvančić, dekanica Fakulteta, dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, Beograd (recenzent knjige), prof. dr Zorica Mršević, urednica knjige i - Vesna Šijački, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova.

Autorka, prof. dr Zorica Mršević, o knjizi je rekla:

Svetionici su hrestomatija života važnih žena nastale u okviru predmeta Studije roda koji se od 2008. godine predaje na novosadskom Fakultetu za evropske pravno-političke studije. Studije roda su svuda, i u svetu i našoj sredini, doprinele preispitivanju ustaljenih načina mišljenja, ponašanja i kulturnih obrazaca u čijoj su se osnovi nalazili patrijarhalni principi i po kojima smo stekli tu naviku da opažamo muške likove i njihova dostignuća kao glavna i jedino važna. Tokom istorije čovečanstva, penjući se stepenicama vekova u potrazi za markantnim likovima istorije, navikli smo da opažamo različite muške osobine koji snagom, mudrošću, ili kombinacijom obe ove i drugih istaknutih osobina, ostavljaju otisak na sudbini sveg čovečanstva. Ali kako sve dublje zalazimo u 21. vek, postaje jasno da za ovo moderno doba nisu bili zaslužni samo veliki naučnici, pisci, mislioci ili filozofi muškog roda, već i učene, pametne žene, koje polako ali sigurno zauzimaju svoje mesto na svetskoj sceni koje im je dugo neopravdano oduzimano.


KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top