Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Darodavci

Veliki broj publikacija koje je biblioteka dobila poklonom su pokloni pojedinaca, uglednih ličnosti iz oblasti prava i politikologije kao i naši i strani donatori (Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice srpske, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković", Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fond Konrad Adenauer-Stifitung, Beograd).
Objavljivanjem imena darodavaca koji su Fakultetu za evropske pravno-političke studije poklonili knjige i časopise  i svojim poklonima obogatili fondove biblioteke,  želimo i na ovaj način da izrazimo iskrenu zahvalnost.

Darodavci – Institucije:

 • Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 • Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
 • Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd
 • Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta, Beograd
 • Pravni fakultet Univerziteta, Niš
 • Univerzitet „Singidunum“, Beograd
 • Fondacija Konrad Adenauer Stiftung, Beograd
 • Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd
 • J P „Službeni glasnik“, Beograd
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad
 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
 • Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Centar za unapređenje pravnih studija, Beograd
 • Pravni fakultet Univerziteta, Sarajevo
 • Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Beograd
 • Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd
 • Viktimološko društvo, Beograd
 • Društvo konzervatora Srbije, Beograd
 • Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd
 • Biblioteka Narodne banke Srbije, Beograd

Darodavci – Pojedinci:

 • Prof. dr Marijana Pajvančić
 • Prof. dr Stevan Šogorov, predsednik Saveta FEPPS-a
 • Prof. dr Ilija Babić, dekan FEPPS-a
 • Doc. dr Jelena Šogorov, prodekan za nastavu FEPPS-a
 • Doc. dr Leonas Tolvaišis
 • Mira Šogorov
 • Petar Radonjanin, sekretar FEPPS-a 
 • Francisko de Miguel, Ambasada Španije, Ataše za kulturu, Beograd
 • Prof. dr Zorica Mršević
 • Prof. dr Ljubiša Despotović
 • Prof. dr Ljubica Đorđević-Vidojković
 • Prof. dr Zoltan Vig
 • Prof. dr Đorđe Stojanović
 • Prof. dr Darko Gavrilović
 • Prof. dr Ljiljna Lučić
 • Prof. dr Olga Cvejić-Jančić
 • Prof. dr Duško Radosavljević
 • Prof. dr. Goran Bašić
 • Prof. dr Jasna Pak
 • Prof. dr Dijana Marković-Bajalović
 • Prof. dr Jovan Trkulja
 • Prof. dr Miroslava Filipović
 • Prof. dr Nevena Petrušić
 • Prof. dr Bozóki Antal
 • Tamara Gajinov
 • Medić, Duško
 • Višnja Baćanović
 • Nina Kostić, student
KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top