Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Časopis "Pravo i politika"

Reč urednika

Pred čitaocima je prvi broj časopisa „Pravo i politika“. Izgovorene reči se pamte i vremenom zaboravljaju, a napisana slova ostaju – litterae scriptae manet. Ime Časopisa odražava i oblast delovanja njegovog osnivača – Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.   Koncepciju Časopisa, po zamisli Redakcije, određuju dve moćne struje - pravo i politika u jednoj velikoj reci – društvenim naukama.

Shodno tome, sadržina Časopisa obuhvataće i radove iz drugih društvenih nauka. Iako u prvom broju preovlađuju radovi nastavnika i saradnika Fakulteta za evropske pravno-političke studije, Časopis će, sa zadovoljstvom, objavljivati naučne i stručne radove i drugih autora. Da bi ujednačila izgled radova Redakcija je sačinila Uputstvo za autore, koji se, na zahtev, dostavlja u elektronskom obliku.

Zahvaljujem se autorima čiji su radovi objavljeni u ovom broju i članovima Redakcije. Prvi koraci su mali. Da bi hodali nije dovoljno načiniti jedan korak. Ali, imamo volju i snagu da nastavimo i da po kandžama naslikamo lava – ex unque leonem (pingere).

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top