Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

  + (381) 21 417 633 Login

  BUDUĆI STUDENTI

  BUDUĆI STUDENTI Pred vama su linkovi ka stranicama našeg sajta koje često posećuju budući studenti i njihove porodice, uključujući i linkove ka akademskim programima, uslovima upisa i studentskoj službi.

  RODITELJI

  RODITELJI Roditelji i porodica su bitan deo FEPPS porodice i igraju aktivnu ulogu u procesu studiranja. Ova stranica je napravljena da vam pomogne da lakše pronađete informacije koje će vam omogućiti da učestvujete u obrazovanju vašeg člana porodice.

  SADAŠNJI STUDENTI

  SADAŠNJI STUDENTI Fakultet za evropske pravno-političke studije nudi studentima širok spektar akademskih programa i usluga kao podršku procesu studiranja. Sve instrukcije i obaveštenja možete naći ovde.

  AKREDITACIJA

  AKREDITACIJA Fakultet za evropske pravno-političke studije je kompletno akreditovan kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Akreditacije Fakulteta kao visokoškolske ustanove i svih programa možete videti na ovom linku.

  Izabrati FEPPS znači istovremeno izabrati i sadašnjost i budućnost, i svoju zemlju i njenu evropsku perspektivu.

  Dobar obrazovni sistem će nas naučiti makar to koliko malo znamo i koliko još treba da učimo.

  Ser Džon Labok

  Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

  Anatole France

  OBRAZOVANJE, to je ono što ostane nakon što zaboravite sve što ste naučili u školi.

  Albert Einstein

  Razlika između onoga što ste danas i onoga što  ćete biti za pet godina zavisiće od kvaliteta knjiga koje budete pročitali.

  Jim Rohn

  PREDUPISNI ROK JE POČEO!

  UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

  ______________________________________________________________________________________________________

  Časopis "Pravo i politika"

  Pred čitaocima je časopis „Pravo i politika“.
  više o ovome

  Izdavanje monografskih publikacija

  Izdavačka delatnost FEPPS-a doprinosi kvalitetanom obrazovnom procesu i naučnoistraživačkom radu na Fakultetu. Fakultet je tako u mogućnosti da obezbedi potrebnu literaturu za osnovne akademske i master studije. Publikuju se udžbenici, monografije, zbornici, časopis.
  Više o ovome

  PRAVNA KLINIKA

  Fakultet za evropske pravno-političke studije je osnovao Pravnu kliniku u skladu sa unutrašnjim aktima Fakulteta.
  Više o ovome

  Aktuelna dešavanja

  • 2016-05-25
   in OBAVEŠTENJA ZA STUDENTE
   Odbrane doktorskih disertacija
   Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Aleksandar Milosavljević Dana 07.06.2016. godine kandidat mr Aleksandar Milosavljević će braniti doktorsku disertaciju „Imovinsko-pravne posledice otvaranja stečajnog postupka u domaćem i uporednom pravu“ u Maloj sali Fakulteta sa početkom u 12.30 časova.Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Sime KneževićaDana 07.06.2016. godine kandidat mr Sima Knežević će braniti doktorsku disertaciju „Organi akcionarskog…
  • 2016-05-20
   in OBAVEŠTENJA ZA STUDENTE
   Kolokvijum - Uvod u političke nauke, Međunarodni politički odnosi i Uporedni politički sistemi sa uporednim političkim sistemom EU
   Obaveštavaju se studenti I i III godine politikologije, koji nisu radili kolokvijume iz predmeta Uvod u političke nauke, Međunarodni politički odnosi i Uporedni politički sistemi sa uporednim političkim sistemom EU, da će iste moći raditi u sredu, 25.05. sa početkom u 11 časova. Do tada je potrebno poslati i seminarske radove.

  PARTNERI FEPPS-a

  KONTAKT

  FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
  Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
  Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
  Email: office@fepps.edu.rs

  LIKE / TWEET US
  Scroll to top